Når et nytt kjøkken planlegges, er det rommet som setter begrensninger og som gir muligheter. Her ser du noen muligheter for hvordan ditt nye kjøkken kan fylle rommet på en mest hensiktmessig og estetisk måte.

Rett kjøkken

L-kjøkken

U-kjøkken

Mehrzeilige kjøkken

Kjøkken med øy